Kapadokya Yeraltı Şehirleri

Kapadokya Yeraltı Şehirleri özellikleri ve Hakkında bilgileri

Kapadokya yeraltı şehirleri birçoğu Nevşehir ilinde bulunmaktadır. Tarih boyunca adından sıklıkla söz ettiren Kapadokya pek çok farklı kültürün izlerini taşımaktadır. Bölgede çeşitli saldırılardan korunmak amacıyla yeraltı şehirleri inşa edilmiştir. Yeraltı şehirleri sadece Kapadokya bölgesi jeolojik oluşumlarına özgü yapılardır. Bu nedenle başka yerlerde eşlerine rastlamak mümkün değildir. Yeraltı şehirleri hakkındaki ilk yazılı metinlere “Anabasis” adı verilen kitapta rastlanmıştır. Kapadokya yeraltı mağarası ve şehirleri ile ünlü bir bölgedir.

Kapadokya bölgesinde yer alan yeraltı şehirleri 200’ü aşmaktadır. Bu gizemli yaşam alanların kökeni M.Ö. 4.yüzyıla kadar dayandığı bilinmektedir. Kapadokya yeraltı şehirleri hakkında en derin araştırmaları Alman Martin Urban gerçekleştirmiştir. Ona göre şehirlerin tarihi M.Ö. 7.yüzyıllara dayanmaktadır. Hititler bu şehirlere özgü savunma sistemleri kullanmışlardır. Böylelikle çok daha eskilere dayandığı bilinmektedir. Kapadokya yeraltı şehri hikayesi bir çoktur. Kimileri için sığınma amaçlıydı, kimileri için ise geçici süre korunmak için oluşturulmuş yaşam alanlarıydı.

Yeraltı şehirlerine Kapadokya’nın hemen hemen her yerinde rastlamak mümkündür. Ne amaçla inşa edildikleri her zaman tartışma konusu olmuştur. Genel kanı ise o dönemde sıklıkla istilacılara maruz kalan halk tarafından savunma ve korunma amaçlı yapıldıklarıdır. Geçici bir süre sığınmak için halk tarafından böyle bir çözüm üretilmiştir.

Kapadokya Yeraltı Şehirleri Gezilecek Listesi

  • 1- Özkonak Yeraltı Şehri
  • 2- Tatlarin Yeraltı Şehri
  • 3- Özlüce Yeraltı Şehri
  • 4- Kaymaklı Yeraltı Şehri
  • 5- Mazı Yeraltı Şehri
  • 6- Derinkuyu Yeraltı Şehri
Kaymaklı Yer Altı Şehri

Kapadokya yeraltı şehri Kapadokya bölgesinde yer alan yeraltı şehirleri içerisinde en önemlileri içerisinde yer almaktadır. Bölge içerisinde 200’e yakın şehir bulunmaktadır. Kapadokya yeraltı şehirleri içlerinde en önemli olanlarındandır. Ziyarete açıktır. Kaymaklı kasabasında yer almaktadır.

Kaymaklı yeraltı şehrinin ilk katı diğer yeraltı şehirlerinde de olduğu gibi ahır olarak kullanılmaktadır. Hayvanları daha aşağı katlara indirebilmek mümkün olmayacağından ilk katlar ahırlık olarak ayrılmaktaydı. Aynı zamanda birçok koridorlar kilise ve yaşam alanları arasında geçiş sağlamaktadır. Kilise tek neflidir ve 2 apsislidir. Apsis ön kısmında vaftiz taşı, kenar kısmında ise oturmak amacıyla platformlar yer almaktadır. Kaymaklı yeraltı şehrinde ise erzak depoları, mutfaklar ve oturma alanları yer alıyor. Asıl mekanlar ise üçüncü katında yer alıyor. Bu şehir içerisinde en ilginç olan bölge bakı atölyeleridir. Bu atölyelerde lav oluşumu olan andezit taşına sıklıkla rastlanmaktadır. Kaymaklı Yeraltı şehri için detaylı bilgiler ilgili sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

Özkonak Yeraltı Şehri

Kapadokya yeraltı evleri içerisinde yer alan Özkonak yeraltı şehri Avanos’a 14 km uzaklıktadır. İdiş Dağı’nın kuzey yamaçlarına yapılmıştır. Volkanik granit bünyesi tüf tabakalarının oldukça yoğun olduğu yerlere yapılmıştır. Geniş alanlara yayılmış olan galeriler birbirlerine tüneller vasıtası ile bağlanmıştır. Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerinden farklı olarak katlar arasında haberleşmeyi sağlayan çok dar delikler mevcuttur. Düzgün oyulmuş olan odalar bulunmaktadır. Odaların girişleri kapatıldığında da havalandırma bu delikler vasıtası ile gerçekleştirilmektedir. Özkonak yeraltı şehrinde de diğer şehirlerde olduğu gibi hava bacası, su kuyusu ve şırahane bulunmaktadır.

Derinkuyu Yeraltı Şehri

Derinkuyu yeraltı şehri Kapadokya yeraltı şehirleri arasında en geniş ve en derin olan yerleşim alanıdır. En geniş ve en gelişkin yeraltı şehri olması en önemli özelliğidir. Tam tamına 8 katı bulunmaktadır. 85 metre derinliğindedir. Yaşama alanları, mutfak ve yemekhaneler bulunmaktadır. Ahırlar, şırahaneler bulunuyor. Bunların yanında her yeraltı şehrinde bulunmayan bir misyoner okulu da yer almaktadır. Bu okulun geniş bir tavanı bulunmakta ve beşik tonoz ile kaplanmıştır.

Derinkuyu yeraltı şehrinin bir diğer önemli özelliği ise 55 metre derinliğine inmekte olan ve aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılan havalandırma bacalarıdır. Bu bacalar ikinci işlevlerinden dolayı düşmanların suları zehirleme olasılığı göz önünde tutulmuş ve bacalar yeryüzüne açılmamıştı. Derinkuyu yeraltı şehride ziyaretçilerine sürekli olrak açıktır.

Kapadokya Yeraltı Şehirleri Listesi

Mazı Yeraltı Şehri

Antik dönemlerde bu şehre verilmiş olan isim Maltaza’dır. Ürgüp’te yer almaktadır. İsmini bulunduğu köyden almaktadır. Köyün ve Mazı yeraltı şehrinin kurulu olduğu vadide pek çok Erken Roma, Bizans Dönemi’ne ait olan kaya mezarlar bulunmaktadır. Farklı noktalardan dört adet girişi bulunmaktadır. Özellikle sürgü taşların kolaylıkla hareket ettirilebilmesi dikkat çekmektedir. İçeriye girişin neredeyse imkansız hale getirileceği bir düzenek kurulmuştur. Yeraltı şehrinde yer alan ahırların ortasında yalaklar bulunmaktadır. Ahırların sayısı diğer şehirlere göre çok daha fazladır.

Hayvan ahırlarının çok olması, şırahanelerin çokluğu bu şehrin uzun süreli kullanımlar için yaratıldığını akla getirmektedir. En görkemli alanlarından biri de ahırlardan açılan kısa koridorlar vasıtasıyla ulaşılan kilisedir. Oturma yerleri, kabartmaları, görevli odaları ile kusursuz bir görünüme sahiptir. Birbirlerine bağlı olan dar ve uzun koridorlar bulunmaktadır. Mazı yeraltı şehrinde içerisinde bulunan pasajların kapatılması nedeni ile şehrin nereye kadar uzadığını tahmin edebilmek pek mümkün değildir.

Özlüce Yeraltı Şehri

Özlüce yeraltı şehri tasarım olarak diğer şehirlerden farklıdır. Katlı sistem yerine tek kat yapılmıştır. Ancak bu tek kat oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Yeraltı şehrinin en geniş alanını girişteki ana mekan oluşturmaktadır. Bu büyük alanın sağında erzak depoları, sol tarafında ise oturma odaları bulunmaktadır. Özlüce yeraltı şehrinin galerileri de oldukça uzundur.

Kapadokya yeraltı şehri tarihi içerisinde kendisine özgü yapısı ile dikkatleri çekmektedir. Galerileri içerisinde tuzaklar bulunmaktadır. Uzun galerilere hücre tipi odalar açılıyor. Yeraltı şehrinin oyulduğu tüfler farklı renklerdedir. Girişte bazalttan yapılan kemerli bölümler 15 metre uzunluğunda bir geçitle asıl tüf kayaya ulaşabilmektedir. Yaklaşık 2 metre çaplarında bir sürgü taşına sahiptir.

Tatların Yeraltı Şehri

Tatların yeraltı şehri ilk olarak 1975 yılında keşfedilmiştir. 1991 yılında da iki katı ziyaret için açılmıştır. Nevşehir’in Acıgöl beldesinde yer almaktadır. Mazı Yeraltı Şehri ile benzerlikler göstermektedir. Yine tünelleri ve pasajları bulunmaktadır. Büyük salonlar, bazalt taşı kullanılarak yapılmış olan kemerli mekanlar burada yer alıyor. Kayadan oyma mekanları bulunuyor. Bugüne kadar bu yeraltı şehrinin toplamda üç adet girişi bulunmuştur. Her iki tarafı yüksek taşlarla destekli olan bir giriş kapısı da bulunmaktadır. Bu kapısı yatay bir taş ile korunmaktadır.

Bugüne kadar yapısını oldukça az koruyabilmiş olan bir kilisesi bulunmaktadır. Yeraltı şehri içerisinde diğerlerine göre daha büyük mekanlar bulunmaktadır. Kilise sayısı da bu şehirde çok daha fazladır. Bu nedenle Tatların bir sivil yerleşim olmasından çok daha çok askeri bir bölge, manastır olduğu tahmin edilmektedir. Yeraltı şehrinin orijinal girişi yıkıktır. Yaklaşık olarak 15 metre uzunluğunda bir girişi bulunuyor. Halk tarafından zindan olarak adlandırılmakta olan mekanda tam üç iskelet bulunmuştur. Tuvaletin yer aldığı bu ana mekanın sağ tarafında mutfak bulunuyor. Tüm mekanlarla birbirlerine dar koridorlar ile bağlanmıştır.

Özlüce Yeraltı Şehri

Kapadokya bölgesinde Avanos ilçesine bağlı bir başka yeraltı şehrimizdir. Özlüce yeraltı şehri için detaylı bilgiye özlüce yeraltı şehri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kayaşehir Nevşehir Yeraltışehri

Nevşehir merkezde bulunan Nevşehir kalesinin altında keşfedilen çok büyük bir yerlatışehridir. Bu yeraltı şehri yeni açılmasından dolayı çalışmalar kısmı olarak devam etmektedir. Belli yerlerininn gezilmesi için kısmı olarak açılmış olan yeraltı şehri hakkında detaylı bilgiyi Nevşehir kayaşehir yeraltışehri konumuzdan takip edebilirsiniz.

Kapadokya Yeraltı Şehirleri Neden Yapıldı?

Kapadokya yeraltı şehirleri açısından oldukça zengin bir bölgedir. Burada 200’den fazla yeraltı şehri olduğu düşünülmektedir. Pek çok yeraltı şehri Kapadokya yeraltı müzesi olarak ziyarete açıktır. Şehir içerisinde yer alan pek çok şehri ziyaret edebilmektedir. Yeraltı şehirlerinin neden yapıldığına dair pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Ancak yaygın olan görüş yerel halkın saldırılardan korunmak amacı ile inşa etmesidir. O dönemlerde yaşamakta olan insanların saldırılardan korunabilmeleri amacı ile inşa edilmişlerdir.

Kapadokya Yeraltı Şehirleri Giriş Ücreti Nedir?

Kapadokya yeraltı şehirleri giriş ücreti değişiklik gösterebilmektedir. Müze kart yeraltı şehirlerin ziyaretlerinde geçerli olabilmektedir. Her yeraltı şehirinin bir birinden farklı ücretleri vardır bunların genelinde müze kart geçerlidir.

Kapadokya’da Kaç Tane Yer Altı Kenti Vardır? (Nevşehir’de)

Kapadokya, yeraltı şehirleri açısından son derece zengin bir bölgedir. Yaklaşık 45.000 metrekarelik bir alanın yeraltı şehirleri ile kaplanmış olduğu düşünülmektedir. Ancak hala büyük bölümü keşfedilmemiştir. Birçoğu ise yakın yıllarda bulunmuş ve temizlenerek ziyarete açılmıştır.
Nevşehir’de 200 civarı yeraltı şehrinin olduğu düşünülür. Bu yeraltı şehri farklı medeniyetler tarafından inşa edilmiş ve pek çok medeniyet de bu yeraltı şehirlerinde yaşamlarını sürüp istilalardan korunmuştur. Ancak günümüzde yalnızca 36 tanesi keşfedilmiştir.

Dünyanın En Büyük Yeraltı Şehri Nerde Kaç Km?

Dünyanın en büyük yeraltı şehri Kapadokya’da bulunan Derinkuyu Yeraltı Şehri’dir. Yapının toplam derinliğinin 85 metrekare olduğu düşünmektedir. Kapasitesi ise; yaklaşık 20.000 kişi için yeterlidir.
Toplam 18 adet tünel ile yeryüzüne açılan yeraltı şehri ile ilgili bir başka rivayet ise; bölgede bulunan küçük yeraltı şehirlerinin tünellerle birbirine bağlanması sonucunda oluşturulan bir kompleks olabileceğidir.

Derinkuyu Yeraltı Şehrini Kim Yaptı?

Derinkuyu başta olmak üzere bölgedeki yeraltı şehirlerinin büyük kısmı çok eski yıllarda inşa edildiğinden dolayı kim tarafından yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar yeraltı şehrinin ilk kez Hititler döneminde kullanıldığı düşündürmektedir. Milattan sonra ise; Arap akınlarından korunmak isteyen Hristiyanlara ev sahipliği yapmıştır.
Yeraltı şehrinin şu an henüz 8 katı kullanılmaktadır. Daha fazla kata ulaşım sağlandığı takdirde bu bölümlerde farklı kanıtlara ulaşılarak yapının hangi dönemde kimler tarafından yapıldığının anlaşılması mümkündür.

Kapadokya Yeraltı Şehirlerinin Fotoğrafları

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Kapadokya Yardım
Kapadokya Yardım
Merhaba.
Yakın Zamanda Hizmete Girecektir.